- Home
- De Dorpskerk
- Predikanten
- Kerkdiensten
- Organisatie Dorpskerk
- Kosters
- De Jeugd
- Pastoraat
- Catechese
- Evangelisatie
- Kringwerk en toerusting
- Contact
- Fotoalbums
- Nieuwsbrief

Welkom op de startpagina van de Dorpskerk
Wij zijn samen gemeente. Tijdens de zondagse bijeenkomsten, maar zeker ook bij de doordeweekse activiteiten mogen we dat met elkaar beleven. Laten we elkaar ondersteunen op de weg van het geloof, elkaar bouwen en stimuleren in het dienen van onze God, samen leren uit Zijn Woord. Zo zal de Here God geëerd mogen worden en zullen we als gemeente een licht in ons dorp mogen zijn. 

Bij de diensten (door Dick van Beelen)
Ook in de komende weken is het nog zomervakantie, en dat betekent dat u op de kansel van de Dorpskerk uitsluitend gastvoorgangers aantreft. Gelukkig is de Boodschap die verkondigd wordt niet afhankelijk van eigen predikanten of gastvoorgangers. Het is onze Hemelse Vader die iedere week weer Zijn Evangelie van Liefde en Genade laat verkondigen!

Zondag 20 augustus is er in de morgendienst de jaarlijkse Open Deur dienst, waarin we ook de mensen die normaal naar de Wiek gaan in onze Dorpskerk hopen aan te treffen. De voorganger die ochtend is ds. Tiggelman uit Rijnsburg. Misschien is het een goed idee om tijdens het koffiedrinken na die dienst eens met anderen een praatje te maken dan u normaal gewend bent. Met name diegenen die niet zo vaak in onze gemeente komen zullen zich hierdoor extra welkom voelen! ’s Avonds is er een jeugddienst onder leiding van Jacques Brunt uit Alblasserdam, en ook over deze dienst leest u meer elders in het kerkblad.

Heb goede diensten met elkaar! Dick van Beelen, voorzitter kerkenraad.

Gezondheidssituatie Ds. Jac. Jongejan
In het laatst verschenen kerkblad informeerde ik u over bovengenoemd onderwerp en daarbij sprak ik de hoop uit dat onze wijkpredikant met een paar weken weer de oude zou zijn. Ik kan u inmiddels wat meer duidelijkheid geven.
Onze predikant heeft problemen met zijn schildklier, en deze problemen uiten zich in (met name voor hemzelf) heel vervelende verschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid, emotionele instabiliteit en hartkloppingen. Het goede nieuws is dat, met een nu duidelijke oorzaak van zijn klachten, er gericht gezocht wordt naar passende en effectieve medicatie. Het slechte nieuws, naast zijn klachten uiteraard, is dat het eerder een zaak van enkele maanden dan van enkele weken zal zijn voordat hij weer een beetje de oude is. Mede op indicatie van de behandelende arts is er daarom besloten om de komende tijd de activiteiten van onze predikant in de gemeente zoveel mogelijk naar nul terug te brengen.
Dat betekent ondermeer dat ds. Jongejan in de komende kerkdiensten, waarvoor hij op het preekrooster van de Dorpskerk staat, niet zal voorgaan. Ook andere dingen, die normaliter op het pad van een predikant komen, zullen via ondergetekende naar anderen (ds. Korpelshoek, andere kerkenraadsleden) worden doorverwezen.
Het is op dit moment erg onzeker hoe lang deze situatie zal duren. Zoals ik hierboven al aangaf: het zullen eerder enkele maanden dan enkele weken zijn. Dat is vooral heel vervelend voor ds. Jongejan (en zijn vrouw) zelf. Wij bidden hen beiden daarom de zegen van onze goede God toe en voor onze wijkpredikant een spoedig herstel.

Ondersteuning pastoraat door ds. de Graaf
Recentelijk kon ik u melden dat onze oud-wijkpredikant ds. Z. de Graaf bereid gevonden is om de komende periode, tijdens de ziekte van ds. Jongejan, ondersteuning in het pastoraat te geven. Hij zal, samen met ds. Korpelshoek, ervoor zorgen dat zowel de dingen rond het pastoraat in onze gemeente als de activiteiten voor het komende nieuwe seizoen zo goed mogelijk ingevuld kunnen worden. Inmiddels zijn daarover een  tussen beiden enkele werkafspraken gemaakt.

Totdat ds. Jongejan weer zelf een aantal activiteiten invulling kan geven, zal ds. de Graaf van hem de Bijbelkring en de Gespreksgroep, die in het nieuwe seizoen weer van start zullen gaan, invulling geven. Daarnaast zal hij ook beschikbaar zijn voor pastorale zorg aan gemeenteleden voor dat gedeelte van onze gemeente, wat normaliter onder ds. Jongejan valt (secties A, B, C, D, F, H, I en J). Omdat ds. de Graaf slechts beperkt hiervoor beschikbaar kan zijn is afgesproken dat verzoeken om zulke pastorale bijstand uitsluitend via voorzitter Dick van Beelen (071-4071925 of 06-5138 9934) of scriba Gerard van Rijn (071-4015633) gedaan kunnen worden. Deze zullen in voorkomende gevallen dan contact met ds. de Graaf opnemen. U wordt verzocht zich aan deze afspraak te houden.

Ds. Korpelshoek blijft uiteraard verantwoordelijk en aanspreekbaar voor zijn deel van onze gemeente (secties E, G, K en L). Mocht u niet weten in welke sectie u woont: op de website vindt u de noodzakelijke informatie.

Jeugddienst op zondagavond 20 Augustus

Het thema van de jeugddienst is “Laat jij je leiden of verleiden?”. De spreker tijdens deze jeugddienst is Jacques Brunt uit Alblasserdam. Hij zal ons voorgaan en vertellen over verleidingen. Wat is jouw verleiding en hoe ga jij hiermee om? Leidt jezus jou in de verleiding van vandaag?  Heb jij hier andere vragen over of ben je erg benieuwd naar de antwoorden, kom naar deze interessante dienst. Christiaan Verwoerd zorgt voor de muzikale begeleiding. Dus kom allemaal naar deze gezellig en interessante dienst!

interactief!

Dorpskerk
Diaconie
Jeugddienst Dorpskerk  
Tienerdienst  
Vrouwenochtenden Dorpskerk  
Walk by faith  
Datum website bijgewerkt 18 augustus 2017. 

Vragen en opmerkingen over de website kunt u sturen naar webmaster@hervormdkatwijkrijn.nl
 

 
Agenda
- 24/08 - Verg. Moderamen
- 07/09 - Vergadering Kerkenraad
- 04/10 - Contactochtend
- 09/10 - Gebedskring
 
Overige mededelingen
- Rooster Oppasdienst
- De Dorpskerk App
- Gezocht: leiding voor oppas (m/v)
- Zondag 17 september: Startzondag
- Burgemeester bezoekt Dorpskerk
- Gezocht: leiding voor de kinderkerk (m/v)
 Nieuwsbrief

Actief worden ge´nformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden